Udalak

Non bizi zara? Zein da zure udalerria?

 

LANERA!

1. Zenbat biztanle daude zure udalerrian? Nolakoa da udalerriaren azalera?

2. Sartu zeure udalaren web orrian.

3. Zer zerbitzu ematen ditu? Egin zerrenda, atal nagusiak zehaztuta.

4. Badauka gizarte zerbitzurik edo gizarte ongizatekorik?

5. Udalerrian badago euskararen inguruko zerbitzurik?

6. Udalerrian badago kulturaren inguruko zerbitzurik?

7. Udalerrian badago hezkuntza zerbitzurik?

8. Udalerrian badago gazteen arretarako zerbitzurik?

9. Udalerrian badago kirol zerbitzurik?

10. Udalerrian badago ingurumen zerbitzurik?

11. Udalerrian badago egoera sozio-ekonomikoaz (lana, merkataritza, garapen ekonomikoa...) arduratzen den zerbitzurik?

12. Udalerrian badago ogasun zerbitzurik?

13. Udalerrian badago turismo zerbitzurik?

14. Udalerrian badago udaltzaingorik?

Esteka interesgarriak