Eusko Jaurlaritza

Sailak – Ogasuna eta Ekonomia

 

LANERA!

1. Zeintzuk dira Ogasuna eta Finantzak Sailaren eginkizun garrantzitsuenak?

2. Euskadiko 3 Lurralde Historikoetan, hau da, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, zeini dagokio zerga eskaera, bilketa, kudeaketa, likidazioa eta ikuskapena?

3. Zein da Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoaren ordezkarien osakera? Eta eginkizun nagusia?

4. ¿Cuál es la composición y la misión principal del Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa?

 

OHARRA: DIRU SARRERA ETA GASTUEN ANTOLAKETA ATALEAN OGASUNAREN INGURUKO JARDUERAK PROPOSATUTA DAUDE.