Eusko Jaurlaritza

Sailak – Kultura eta Hizkuntza Politika

 

Jarduera esparruak eta eginkizunak

1. Hizkuntza-politika.

2. Euskara sustatzea.

3. Kultura-ondarea.

4. Ondare Historiko Artistikoa kudeatzea eta babestea; museoak, liburutegiak eta artxiboak.

5. Arte- eta kultura-jarduerak eta horien sustapena eta zabalkundea.

6. Jarduera fisikoa sustatzea.

7. Kirolak.

8. Gizarte-komunikabideak; irratiak ematea eta maiztasunak esleitzea.

9. Sailari atxikitako edo haren mendeko sektore publikoko erakundeak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.

10. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.