Eusko Jaurlaritza

Sailak – Kultura eta Hizkuntza Politika

 

Jarduera esparruak eta eginkizunak

1. Hizkuntza-politika.

2. Euskara sustatzea.

3. Ondare historiko-artistikoa kudeatu eta babestea; museoak, liburutegiak eta artxibategiak.

4. Arte- eta kultura-jarduerak eta horien zabalkundea.

5. Kirolak.

6. Komunikabide sozialak; irratien emakida eta frekuentzien esleipena.

7. Sailari atxikita dauden erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea.

8. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.