Eusko Jaurlaritza

Sailak – Hezkuntza

 

Jarduera esparruak eta eginkizunak

1. Araubide orokorreko zein araubide bereziko irakaskuntzak, etapa eta maila desberdinak barnean direla.

2. Goi-mailako hezkuntza.

3. Bizitza osoan kualifikazioak eskuratu edo areagotzea dakarten ikaskuntza-jarduerak.

4. Lanbide-heziketa zeinaren bidez bizialdi osoan kualifikazioak eskuratu edo areagotuko baitira. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetza estua izango du.

5. Zientzia-politika; ikerketa teorikoa eta aplikatua bultzatu eta koordinatzea.

6. Sailari atxikita dauden erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea.

7. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.