Eusko Jaurlaritza

Sailak – Enplegua eta Gizarte Politikak

 

Jarduera esparruak eta eginkizunak

1. Enplegu-politika eta enplegurako lanbide-heziketa.

2. Gizarteratzearen sustapena. Lan-bizitza eta familia bateragarri egitea.

3. Komunitate-garapena.

4. Gizarte-ongizatea eta gizarte-zerbitzuak.

5. Familia-bitartekotza.

6. Haurrak.

7. Gazteria.

8. Askatasun afektibo-sexuala errazteko baldintzak sustatzea.

9. Immigrazioa.

10. Boluntariotza.

11. Sailari atxikita dauden erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea,

12. Legeek eta erregelamenduek eman diezazkioten gainerako ahalmenak.