Eusko Jaurlaritza

Sailak – Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza

 

Jarduera esparruak eta eginkizunak

1. Ingurumena.

2. Urak.

3. Ubideak eta ureztaketak.

4. Baliabide naturalak antolatzea eta natura zaintzea.

5. Lurraldearen eta itsasbazterraren antolamendua.

6. Lurra eta hirigintza.

7. Etxebizitza eta urbanizazioa.

8. Arkitektura, eraikingintza, jasangarritasuna, efizientzia energetikoa eta kalitatea eraikuntzan.

9. Irisgarritasunaren sustapena.

10. Hiria birgaitzea, hau da, eraikinak birgaitzea eta hiria eraberritu eta berroneratzea.