Zeharkako Zergak

Pertsonen ondasunen edo zerbitzuen kontsumoa zergapetzen dute, bai eta ondasunen eskubideen eskualdaketak ere (aberastasunaren zirkulazioa edo erabilera).

Beraien artean daude:

  • Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ)
  • Ondare Eskualdaketak eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga (OEZ/EJDZ)
  • Zerga Bereziak

 

LANERA