Zergak

Sarrera

Sektore publikoko instituzioek aurrekontuetan ezarrita dituzten diru-sarrera gehienak tributuen bidez lortzen dituzte. Zergen helburu nagusia sektore publikoak zerbitzuak eskaintzeko beharrezkoak diren diru sarrerak lortzea da.

Bi mota bereiz daitezke, aintzat hartuta zergapekoak ordainetan zerbait jasotzen duen ala ez:

Tasak

Erakunde publiko batek erabiltzaile bati onura zuzena ekarriko dion zerbitzu publiko edo jarduera bat emateagatik dirua ordainetan eman behar denean, Tasak ordaintzen dira, besteak beste, ondoren aipatzen diren zerbitzuengatik: unibertsitate publiko bateko matrikula, zaborra biltzea eta kiroldegia erabiltzea edo sute itzaltze eta salbamendu zerbitzuak.

Zergak

Administrazio publikoek zergapekoei eskatzen dizkieten ordainketak dira eta bere kontura ez da inolako onura zuzenik jasotzen.

Zergak, errentaren ehunekoak duen eraginaren arabera, honela ere sailka daitezke:

Zerga motak

Bi zerga mota daude: zuzeneko zergak eta zeharkako zergak.