Zergak

Zuzeneko zergak

Pertsonak edo enpresak zuzenean zergapetzen dituzten zergak dira, hurrengoan aipatzen diren inguruabarrak gertatzen direnean:

Beraz, zergapeko pertsonaren edo enpresaren ekonomia maila (aberastasuna, gaitasun ekonomikoa) aintzat hartzen dute (hau da, ez dugu denak kopuru berdina ordaitzen, zenbat eta gehiago eduki, orduan eta gehiago ordaintzen da).

Beraien artean daude: