Sozietateen gaineko Zergak (SZ)

Zerga mota Zuzena
Jasotzailea Foru Aldundia
Zergaduna Pertsona juridikoak
Oinarri ezargarria
 • Zerga-aldian lortutako irabazia izango da, hau da mozkina kontuan hartuko da (sarrerak ken izandako gastuak).
 • Ondare gehikuntza edo ondare-murrizpenagatik lortutako emaitza, hau da ondarea saltzeagatik izandako sarrerak ken ondare hori erosteko erabilitako dirua.

 

Sozietateen gaineko Zerga zuzeneko tributua da, izaera pertsonala du. Euskal Autonomia Erkidegoan, Ekonomia Itunean ezarritakoari jarraituz, Foru Aldundiek biltzen dute zerga hori; hots, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek.

Zer zergapetzen du?

Subjektu pasiboek lortutako errenta, mozkina, kargatzen du. Merkataritza-sozietateek ordaintzen dute lortu dituzten etekinengatik, eta horien araberakoa da ordaintzen den zenbatekoa.

Nola kalkulatzen da ordaindu beharrekoa?

Pertsona juridikoak zenbat ordaindu behar duten kalkulatu ahal izateko, kontsultatu aurreko taulan hurrengo kontzeptuak: Oinarri ezargarria; Oinarriaren murrizpenak; Oinarri likidagarria; Tarifa edo Tipoa; Kuota; Kuota gutxitzea; Kenkariak; Ordaindu beharrekoa.


Adibidea

Domingo Azpiri enpresak Agurain kokatua dago. Iturgintza materiala saltzen du eta 60 langile ditu. Honako diru sarrerak eta gastuak izan ditu:

 • salgaien erosketak: 115.000 €
 • salgaien salmentak: 308.000 €
 • lansariak eta soldatak: 122.000 €
 • lokal baten salmenta 25.000€koa izan da. Lokala erosi zutenean 19.000€ kostatu zitzaien.

Ordaindu behar du sozietate gaineko zerga? Zenbat? Eta ondorioz zein izango da zergak ordaindu ondorengo mozkin garbia?

Lehenik mozkinak izan ote dituen aztertu beharko dugu. Horretarako diru sarreren eta gastuen arteko aldea kalkulatu behar. Kasu honetan:

 • Diru sarrerak: 314.000 € (308.000 + 6.000)
 • Gastuak: 237.000 € (115.000 + 122.000)
 • Mozkina: 77.000 € (314.000 - 237.000)
 • Oinarriaren murrizpenik ez duenez, mozkin horri tarifa edo tipoa ezarri beharko zaio. Kasu honetan %28 aplikatu beharko zaio, eta ez %24, ez baita enpresa txikia (50 langile baino gutxiago dituena).
 • Kuota: 21.560 € (28% de 77.000€)
 • Ordaindu beharrekoa: 21.560 €
 • Mozkin garbia: 55.440 € (77.000 - 21.560)

 

LANERA

 

Esteka interesgarriak