Eusko Jaurlaritza

Sailak – Ekonomiaren Garapena, Iraunkortasuna eta Ingurumena

 

Jarduera esparruak eta eginkizunak

1. Industria-politika eta enpresen lehiakortasuna.

2. Berrikuntza eta teknologia.

3. Informazioaren eta jakintzaren gizartea sustatzea eta garatzea euskal gizartean, hargatik eragotzi gabe administrazio eta gobernu elektronikoaren arloko jarduerak.

4. Industria- eta enpresa-nazioartekotzea.

5. Eraldaketa digitalerako eta adimen artifiziala garatzeko eta sustatzeko Gobernuaren politika proposatzea eta gauzatzea.

6. Energia eta meatzeak.

7. Artisautza sustatzea.

8. Nekazaritza- eta abeltzaintza-sustapena eta -antolamendua.

9. Landa-garapena eta haren dibertsifikazio ekonomikoa.

10. Abeltzaintza eta mendiak.

11. Ehiza eta arrantza kontinentala.

12. Arrantza.

13. Nekazaritzako, arrantzako eta elikagaigintzako industriak eta merkaturatzea.

14. Basogintzako lehen eraldaketako industriak.

15. Nekazaritzako elikagaien politika: nekazaritzako elikagaien sustapena, tipifikazioa, jatorri-izena eta kalitate-kontrola.

16. Mahastizaintza eta enologia.

17. Nekazaritzako eta itsas arrantzako prestakuntza, dekretu honen 10.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera. Nekazaritzako eta itsasoko eta arrantzako lanbide-gaikuntza sustatzea. Nekazaritza- eta ozeanografia-ikerketa, dekretu honen 10.1.c) artikuluan aurreikusitakoa alde batera utzi gabe.

18. Trantsizio energetikoa.

19. Ingurumena. Klima-aldaketaren aurkako borroka.

20. Ekonomia zirkularra.

21. Natura-ondarea kontserbatzea.

22. Urak. Ubideak eta ureztatzeak.

23. Natura-baliabideak antolatzea eta natura zaintzea.

24. Portuak eta itsas gaiak.

25. Sailari atxikitako edo haren mendeko sektore publikoko erakundeak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.

26. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

 

LANERA

 

Esteka interesgarriak