Eusko Jaurlaritza

Sailak – Lana eta Enplegua

 

Jarduera esparruak eta eginkizunak

1. Enplegu-politika eta enplegurako lanbide-heziketa, dekretu honen 10.1.b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetzarekin, bere erantzukizunetatik.

2. Lan-arloko legeria betearaztea lan-harremanen arloan.

3. Gizarte-ekonomia: kooperatibak, lan-sozietate anonimoak eta ekonomia solidarioa.

4. Enpresaren gizarte-erantzukizuna.

5. Gizarte Segurantza, Autonomia Estatutuan aurreikusitako moduan.

6. Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Sistema.

7. Sailari atxikitako edo haren mendeko sektore publikoko erakundeak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.

8. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

 

LANERA

 

 

Esteka interesgarriak