Eusko Jaurlaritza - Osasuna

Sailak - Osasuna

 

Jarduera esparruak eta eginkizunak

1. Osasun-plangintza eta -antolamendua.

2. Osasun publikoa eta elikadura-higienea.

3. Zaintza epidemiologikoa.

4. Farmazia-antolamendua.

5. Droga-mendekotasunak.

6. Sailari atxikita dauden erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea.

7. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

 

LANERA

 

 

Esteka interesgarriak