Eusko Jaurlaritza

Sailak – Kultura eta Hizkuntza Politika

 

Jarduera esparruak eta eginkizunak

1. Hizkuntza-politika.

2. Euskara sustatzea.

3. Kultura-ondarea.

4. Ondare Historiko Artistikoa kudeatzea eta babestea; museoak, liburutegiak eta artxiboak.

5. Arte- eta kultura-jarduerak eta horien sustapena eta zabalkundea.

6. Jarduera fisikoa sustatzea.

7. Kirolak.

8. Gizarte-komunikabideak; irratiak ematea eta maiztasunak esleitzea.

9. Sailari atxikitako edo haren mendeko sektore publikoko erakundeak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.

10. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

 

Lanera

 

 

Esteka interesgarriak