Eusko Jaurlaritza

Sailak – Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio

 

Jarduera esparruak eta eginkizunak

1. Lurraldearen eta itsasertzaren antolamendua.

2. Hiri-agenda.

3. Lurzorua eta hirigintza.

4. Etxebizitzari atxikitako etxebizitza, lurzorua eta urbanizazioa.

5. Arkitektura, eraikuntza, jasangarritasuna eta kalitatea eraikuntzan.

6. Irisgarritasuna sustatzea.

7. Trenbideak.

8. Bide-sarea.

9. Lehorreko, itsasoko, ibaietako eta kable bidezko garraioak.

10. Heliportuak eta aireportuak.

11. Sailari atxikitako edo haren mendeko sektore publikoko erakundeak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.

12. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

 

LANERA

 

Esteka interesgarriak