Eusko Jaurlaritza

Sailak - Ekonomia eta Ogasuna

 

LANERA

1. Zeintzuk dira Ogasuna eta Finantzak Sailaren eginkizun garrantzitsuenak?

2. Euskadiko 3 Lurralde Historikoetan, hau da, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, zeini dagokio zerga eskaera, bilketa, kudeaketa, likidazioa eta ikuskapena?

3. Zein da Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoaren ordezkarien osakera? Eta eginkizun nagusia?

4. Zein da Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoaren osaera eta eginkizun nagusia? 

 

Oharra: Diru sarrera eta gastuen antolaketa atalean ogasunaren inguruko jarduerak proposatzen dira. 

 

Enteka interesgarriak