Arabako Foru Aldundia

Sailak - Ogasun, Finantza eta Aurrekontuak

Egitekoak eta jardun esparruak

 • Zerga Administrazioa
 • Ekonomia Ituna
 • Finantzak
 • Kontuhartzailetza eta kontrola
 • Aurrekontuak
 • Kontabilitatea
 • Ondarea
 • Estatistikak eta azterlanak
 • Europako gaiak
 • Zerga administrazioa 
 • Ekonomia ituna
 • Finantzak
 • Kontu hartzea eta kontrola 
 • Aurrekontuak
 • Kontabilitatea
 • Ondarea
 • Estatistikak eta ikerketak
 • Europako gaiak
 • Erreklamazio ekonomikoadministratiboak
 • Ordenamendu juridikoan adierazitako gainontzekoak.

 

LANERA

 

 

Esteka interesgarriak